top of page

Eva Köseoğlu

Úradná prekladateľka

Turecký jazyk 

Úradná prekladateľka zapísaná v odbore turecký jazyk zoznamu prekladateľov MSSR pod evidenčným číslom 971394.

Home

S

SLUŽBY

Preklady z/do tureckého jazyka

Vyhotovujem úradné preklady v nasledujúcich jazykových kombináciách:

slovenský jazyk ⇄ turecký jazyk

Neúradné preklady vyhotovujem v nasledujúcich jazykových kombináciách:

slovenský jazyk ⇄ turecký jazyk

český jazyk → turecký jazyk

V oblasti prekladu sa špecializujem na rôzne odbory. Niektoré z nich sú uvedené nižšie. Ak potrebujete vyhotoviť preklad, prosím zašlite mi váš text v elektronickej podobe. V čo najkratšej možnej dobe Vám zašlem cenovú ponuku.

 

  • Rozhodnutia súdu, právne dokumenty, čestné prehlásenie, splnomocnenie, potvrdenia z verejných inštitúcií, cestovný pas, občiansky a vodičský preukaz,

  • Obchodné dokumenty, zmluvy, zápisnice zo zasadaní, správy, finančné výkazy, podklady pre verejné zákazky,

  • Knihy, katalógy, letáky, časopisy, návody na použitie, webové stránky,

  • Potvrdenia pre študentov Erasmus, výpis z registra trestov, pozývací list, potvrdenie o ukončení štúdia, vysokoškolské diplomy,

  • Rôzne technické dokumenty, obsahy výrobkov, technické správy, príbalové letáky, medzinárodné certifikáty a iné.

 

Tlmočenie z/do tureckého jazyka

V oblasti tlmočenia ponúkam konzekutívne tlmočenie v jazykovej kombinácii slovenský (český) jazyk ⇄ turecký jazyk. Pri konzekutívnom tlmočení rečník prednáša svoju reč po úsekoch, ktoré následne tlmočník pretlmočí. Službu simultánneho tlmočenia neposkytujem.

Poradenské služby

Okrem prekladateľských a tlmočníckych služieb poskytujem aj rôzne poradenské a organizačné služby ako napríklad vybavenie účasti na výstavách, organizácia obchodných stretnutí, zabezpečenie komunikácie medzi slovenským a tureckým partnerom a podobne. V prípade záujmu o spomínané služby, prípadne inej služby ma prosím neváhajte kontaktovať.

Sprevádzanie

Organizujete zájazd do Turecka a účastníci zájazdu neovládajú cudzí jazyk? Ponúkam tlmočenie výkladu tureckého sprievodcu a taktiež aj samostatné sprievodcovské služby po Istanbule. V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať.

Preklady 
services
Sprevádzanie
Poradenské služby
Preklady 
Tlmočenie

O

O MNE

Cudzie jazyky som sa začala učiť ešte v predškolskom veku. Môj vzťah k nim sa prehlboval celý život, a k samotnému prekladu som sa dostala vďaka štúdiu na Katedre prekladateľstva -tlmočníctva na Istanbul University, ktoré som absolvovala v rokoch 2005 - 2009. Počas štúdia prekladateľstva & tlmočníctva som sa rozhodla študovať Manažment ako vedľajší obor. Dôvodom bolo hlavne nadobudnutie odborných vedomostí pre prácu s prekladom. V manažmente som pokračovala aj na magisterskom stupni štúdia.

 

Mojou prvou pracovnou skúsenosťou bola pozícia prekladateľky v medzinárodnej firme Turyap Gayrimenkul Değerleme. Mojou hlavnou pracovnou náplňou bolo vyhotovovanie prekladov znaleckých posudkov ohľadom odhadovania hodnoty nehnuteľností.

Počas magisterského štúdia som sa začala venovať prekladom tureckých seriálov vysielaných na TV Doma, Markíza a STV. Spolupodieľala som sa na prekladoch seriálov 1001 noc, Sultán a Feriha a samostatne preložila seriály Slzy Bosporu, V objatí hodbábu, Ezel a Asijina voľba.

V súčasnosti sa venujem prevažne technickým a bežným prekladom, tlmočím obchodné a diplomatické stretnutia a taktiež sa venujem aj poradenskej činnosti a príležitostne sprievodcovskému tlmočeniu.

 

Na základe ohlasov mojich klientov sa charakterizujem ako spoľahlivá prekladateľka, ktorá odovzdáva preklady v stanovenej lehote a formáte. Klientom sa snažím vyjsť v ústrety, avšak nikdy nesľubujem niečo, čo nedokážem splniť.

Viac informácií o mne nájdete tu:

  • LinkedIn - Black Circle
About
Referencie

REFERENCIE

ÚRAD VLÁDY SR

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

TV DOMA

PEČIVÁRNE LIPTOVSKÝ HRÁDOK s.r.o.

EGO

Slovakia s.r.o.

Česko-turecká smíšená obchodní komora

HVCC

GK SR V ISTANBULE

TV MARKÍZA

Gabriel TOUR

ALTINBAŞ HOLDİNG

PORTER s.r.o.

THSF Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu

AUTOHOF CZ

TRANSLATA

FARMASİ

Barefoot Travel

Vertere jazykový servis s.r.o.

CZ LOKO

TURYAP 

  gayrimenkul değerleme

C

Ceny prekladov z/do tureckého jazyka

Bežné preklady:

Cena pre bežné preklady sa stanovuje na základe počtu normostrán. 1 normostrana je 1800 znakov vrátane medzier. Každý text je špecifický svojou náročnosťou, grafickou úpravou a v cene sa taktiež odráža aj expresné vyhotovenie prekladu. Preto sa určuje jednotková cena na základe východiskového textu. Prosím kontaktujte ma pomocou e-mailu a ja Vám vypracujem cenovú ponuku.

Bežný časový limit vyhotovenia prekladu je 5 NS za jeden pracovný deň. Deň prevzatia východiskového textu od objednávateľa a deň odovzdania prekladu objednávateľovi sa nepovažuje za pracovný deň.

01

Úradné preklady:

Cena pre úradné preklady sa taktiež stanovuje na základe počtu normostrán. 1 normostrana je 1800 znakov vrátane medzier. Cena úradného prekladu sa riadi vyhláškou č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Prosím kontaktujte ma pomocou e-mailu a ja Vám vypracujem cenovú ponuku.

Ceny tlmočenia z/do tureckého jazyka

Cena tlmočenia sa štandardne účtuje za celý deň, to je maximálne 8 hodín. V prípade kratšieho tlmočníckeho výkonu sa môže účtovať poldeň. Taktiež sa zohľadňuje náročnosť tlmočeného textu.  Inými slovami cenu Vám určím na mieru a preto ma prosím kontaktujte e-mailom.

02

Poznámky:

Dĺžka pracovného dňa tlmočníka je maximálne 8 hodín vrátane všetkých prestávok, prerušení a presunov. Dodávateľ a objednávateľ sa môžu vopred dohodnúť na práci v rozsahu polovice pracovného dňa, t.j. do 4 hodín. Pod minimálnym nasadením sa rozumie tlmočnícky výkon do 1,5 hodiny (napr. tlmočenie pohovoru na konzuláte). Ak pracovný deň tlmočníka presahuje 8 hodín, tak sa účtuje aj každá ďalšia začatá hodina. Po 60 minútach tlmočenia má tlmočník nárok na prestávku aspoň 10 minút, počas ktorej aktívne netlmočí.

 

Výdavky za cestovné, stravné a ubytovanie hradí objednávateľ. Čas strávený na ceste  do miesta pracovného nasadenia sa zarátava do dĺžky pracovného nasadenia ako polovica samotného tlmočenia  (t.j. 2 hodiny strávené cestovaním sa považujú za hodinu tlmočenia).

 

Ak sa dodávateľ a objednávateľ nedohodnú inak, je objednávateľ povinný poskytnúť tlmočníkovi včas, pred zahájením tlmočenia písomné príspevky účastníkov. Objednávateľ nemá právo žiadať od tlmočníka inú ako tlmočnícku činnosť (napr. organizácia, písomné preklady, robenie poznámok atď.).

Cena poradenských služieb sa stanovuje individuálne na základe zložitosti a trvania služby. Pre podrobné informácie ma neváhajte kontaktovať.

03

Ceny poradenských služieb
Ceny sprevádzania
Cena sprievodcovských služieb sa stanovuje individuálne na základe zložitosti a trvania služby. Pre podrobné informácie ma neváhajte kontaktovať.

04

Testimonials

CENY

Contact

K

Fakturačné údaje:

Eva Köseoglu

Na úvrati 21

82104 Bratislava

IČO: 50 448 951

DIČ: 108 446 3567

KONTAKT

 

+90 553 266 50 54 (TR)

Eskişehir Mah., Aktaş Sok. No: 16, Kemer Apt. D: 8, K: 4,

Şişli, Istanbul,  

Whatsapp

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
bottom of page